Logo Seed to seal

Púť jedného kadidla

(Tento text je k dispozici pouze ve slovenštině.)

Cestička z piesočných zrniečok, trblietajúcich sa vo svite žiarivej hviezdy, vedie osvietených mudrcov k tajomnej jaskynke. Tu majú podľa prorockých predpovedí a za pomoci nebeských znamení nájsť svoj vytúžený cieľ…

Mudrci sa s karavánou blížia k tajomnej jaskyni

Mudrci sa s karavánou blížia k tajomnej jaskyni

Prichádzajú vzdať svoje poklony zdanlivo nenápadnému dieťatku, ktoré má však výnimočné poslanie. Čím si najlepšie uctiť dlho očakávaného Spasiteľa sveta a čo Mu ponúknuť v prvých dňoch pozemského života? Jedine dary určené na pomazávanie novonarodených kráľovských potomkov, najvzácnejšie dary tej doby, vybrané esenciálne oleje.

Pocta Kráľovi kráľov v podobe kráľovských darov

Pocta Kráľovi kráľov v podobe kráľovských darov

Nádherná balzamová vôňa v okamihu zaplavuje celý priestor. V tichu pokojnej noci nalaďuje srdcia prítomných na modlitbu, otvára ich Láske a vytrácajú sa z nich pocity skľúčenosti. Ľuďom sa ľahšie koncentruje na myšlienky a s prehĺbením dychu im dušu zaplavuje vnútorný pokoj. Všetci sa zaujímajú o zázračný olej, ktorým Mária práve zaopatrila dieťatko na posilnenie jeho imunity, pričom zvýšenie duchovnej ochrany pociťuje každý, kto si privoňal. Mudrc z východu sa ujíma slova o kvalitách kadidlovej esencie…

Mudrc sa ujíma slova o kadidle

Mudrc sa ujíma slova o kadidle

Hovorí o jeho všestrannom využití, uvádza príklad Egypťanov, ktorí ho používajú ako dar Boží pre telo i dušu. Taktiež predpovedá hlboký úpadok vedomostí o esenciálnych olejoch v budúcnosti. V posledných časoch však pokročí veda natoľko, že rozloží kvapku esenciálneho oleja na jednotlivé zložky a bude skúmať ich účinky. Vďaka tomu ľudia zistia, že v pravom čistom kadidle sa nachádza vysoký podiel (77-82%) monoterpénov a osvietení tak pochopia jeho nesmierny význam pre zdravie. Bude sa hovoriť o očiste bunkovej pamäte a jej navráteniu späť k Božiemu poriadku.

Návrat k Božiemu poriadku

Návrat k Božiemu poriadku

Kadidlová esencia sa bude používať nielen do omladzovacích pleťových krémov, ale i v snahe na návrat k duchovnému uvedomeniu, ba dokonca sa lekári opäť začnú intenzívne zaujímať o jeho účinky na zdravie človeka. Pochopia, že odháňanie zlých a nepriateľských energií sa u kadidla neobmedzuje len na duchovnú oblasť. Naprieč tisícročiam si dôstojne udrží svoju povesť Kráľa esenciálnych olejov. A to je tiež dôvodom, prečo merali mudrci takú diaľku a prišli si uctiť Kráľa kráľov kráľovským darom.

Mudrci neváhali putovať za Kristom mnoho dní

Mudrci neváhali putovať za Kristom mnoho dní

Predpovede mudrca sa naplnili. Uprostred temnoty dnes znovu objavujeme múdrosť ukrytú v prírode. V súčasnosti sa kadidlo začalo používať v niektorých nemocniciach a je predmetom intenzívneho výskumu. Štúdií i odborných pojednaní je naozaj mnoho a dotýkajú sa esencií z rôznych druhov kadidlovníku. Najrozšírenejším je druh Boswelia carteri a najvzácnejším Boswelia sacra, teda kadidlo posvätné.

Posvätné kadidlo - Boswelia sacra

Posvätné kadidlo – Boswelia sacra

Lydka, 2018

Zdroj foto: pixabay, Flickr – Young Living (s obmedzením pre distribútorov Young Living)