Logo Seed to seal

Zpracování esenciálních olejů

Co jsou to esenciální oleje?

Esenciální oleje jsou podle definice aromatické prchavé kapaliny obsažené v různých částech rostlin, včetně semen, květů a kořínků. Běžně obsahují stovky různých chemických sloučenin. Ty by se podle dosavadního poznání daly rozdělit do 14 základních kategorií. Za nejvýznamnější trio se považují fenoly, seskviterpeny a monoterpeny, především pro jejich působení na vnitrobuněčné úrovni.

Získávání esenciálních olejů - farma Young Living s heřmánkem

Farma Young Living s heřmánkem

Uvedené složky mají velmi nízkou molekulovou hmotnost, nejčastěji pod 400-500 amu. Právě díky svému tvaru a nepatrné velikosti dokážou velmi rychle pronikat přes alveoly i pokožku do krevního řečiště. Tím tak mají vstupenku i do míst, kam se větší molekuly nedostanou. Takto např. tyto maličké molekuly putují přes čichový nerv do částí mozku, které jsou zodpovědné za naše emoční rozpoložení. Je úžasné, že takto mají přímý pozitivní vliv na změnu nálady. V závislosti od typu, některé působí povzbudivým, jiné upokojícím účinkem. Pomáhají tak navodit stav pohody, sebejistoty apod.

Esenciální oleje Young Living Everyday Oils

Esenciální oleje Young Living Everyday Oils

Složení a účinky esenciálních olejů

Pestrost složení esenciálních olejů a účinky jednotlivých složek jsou předmětem vědeckého bádání. Např. ve veřejně dostupné databázi PubMed je v současnosti k dispozici přes 9 500 vědeckých studií zkoumajících pozitivní vliv esenciálních olejů na lidský organismus. I přestože se již podařilo mnoho prozkoumat a hodně tradičních moudrostí se vědecky potvrdilo, komplexnost složení esencí ale stále zabezpečuje, že bude vždy co objevovat. To je jedním z mnohých důvodů, proč má význam zachovat jejich původ v 100% přírodní čistotě a klást důraz na správný proces zpracování esenciálních olejů.

Esenciální oleje Young Living - Máta

Esenciální oleje Young Living – Máta

Správný postup zpracování esenciálních olejů

V současnosti se esenciální oleje získávají převážně parní destilací, jejíž základy taktéž sahají do dávné minulosti. Dnes, kdy máme možnost prozkoumat chemické složení do hloubky, se potvrdilo, že u každé rostlinky je potřebné dodržet správný atmosférický tlak, teplotu i délku destilace tak, aby se nezničily a uvolnily všechny důležité látky.

Young Living - správný postup zpracování esenciálních olejů - obrázek 1

Young Living – správný postup zpracování esenciálních olejů – obrázek 1

Například cypřiš si zachovává všech 280 známých bioaktivních složek, jen pokud destilační proces probíhá 24 hodin. Pokud by se zkrátil na 20 hodin, uvolnilo by se z uvedených 280 důležitých složek jen 20. Nemluvě o tom, většina esenciálních olejů z cypřiše, které jsou na trhu dostupné, se destilují méně než 4 hodiny.

Young Living - správný postup zpracování esenciálních olejů - obrázek 2

Young Living – správný postup zpracování esenciálních olejů – obrázek 2

Zaručit kvalitu esenciálních olejů lze tedy jen v případě, že byl důkladně dodržen celý proces od zasetí semínka, přes pěstování, sklizeň, dále  přes správný způsob uskladnění až nakonec po šetrné zpracování. Extrahovat 100% čistý esenciální olej si vyžaduje hluboké znalosti tradičních receptur obohacených o dlouhodobé zkušenosti ve světle současného vědeckého poznání a zároveň poctivý přístup celého procesu tak, aby zůstaly zachované všechny jedinečné složky a energie rostlin.

 

Zpět – Cenné esenciální oleje

Pokračování – Proč právě Young Living?

Mám zájem o 100% čisté esenciální oleje terapeutické kvality

 

Lydka, 2016

Zdroj foto: Flickr – Young Living (s obmedzením pre distribútorov Young Living)